Pokyny
Pražský žebříček Jevany 23. 09. 2012
KOB Tretra Praha

tyto pokyny v PDF


Pražský svaz orientačních sportů, Na Děkance, Praha 4

P O K Y N Y

závod Enacon Ligy (DH10-DH18),

závodu systému Ranking (DH21-, koeficient 1,00),
závodu žebříčku pražské a středočeské oblasti (DH12 až DH20)
závodu veteránského žebříčku (DH35 až DH75)

a veřejného a náborového závodu

Datum

23. 9. 2012 (neděle)

Místo

Jevany

Pořadatel

KOB Tretra Praha

Typ závodu

krátká trať, intervalový start, předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu PSOB pro odpovídající typ závodu.

Vypsané kategorie

DH: -10, -12, -14, -16, -18, -20, -21L/K, -35, -45, -55, -65, -75

DH10L - liniová trať

HDR - trať pro děti s rodiči

P3 - náborová trať (3km), T4 - tréninková trať (4km)

Pořadatelé

Ředitel závodu  Petr Šebesta

Hlavní rozhodčí  Michal Hodek

Stavitel tratí             Jakub Makovský

Prezentace

V místě shromaždiště od 9:30 do 10:30.

Shromaždiště

Restaurace Na Statku v Jevanech (Náměstí 327, Jevany)

Start a cíl, limit

Start 00 = 11:00 hod., po modrobílých fáborkách, cesta bude značena ze shromaždiště. Vzdálenost 700 m.

 

Cíl je vzdálen 1 200 m. Mapy budou v cíli vybírány do 13:00. Časový limit je 75 min pro všechny kategorie, uzávěrka cíle je ve 14:45.

Mapa

Aldašín - jih 1:10 000, E = 5m, stav léto 2012, mapovali Michal Hodek, Kateřina Zamazalová, Vítězslav Zajíc, mapový klíč ISOM2000, rozměr A5 (změna oproti rozpisu), mapa nebude vodovzdorně upravena.

Systém ražení

Bude použit elektronický způsob ražení kontrol SportIdent.
Zkontrolujte si číslo čipu ve startovní listině. Případné nesrovnalosti nahlaste na prezentaci. Ve startovním koridoru je závodník povinen provést vymazání dat z čipu a kontrolu vymazání. Při poruše elektronického ražení razí závodník do mapy klasickými kleštěmi do políček "R". Mapu s náhradním ražením pak odevzdá rozhodčímu v cíli, který ji označí jménem závodníka a oddílem. Mapu si po kontrole závodník vyzvedne na prezentaci.
Po doběhu do cíle je závodník povinen nechat si neprodleně vyčíst čip (vyčítání bude v místě shromaždiště).

Popisy kontrol

Budou k dispozici na shromaždišti.

Terén

Mírně svažitý, dobře průběžný les s množstvím kamenných i vegetačních detailů.

První pomoc

Zdravotník v cíli.

Občerstvení

Voda se šťávou na shromaždišti.

WC

Na shromaždišti v restauraci.

Výsledky

Vyhlášení výsledků pro kategorie dětí, žactva a HD16 bude na shromaždišti cca v 15:00 hodin.

Jury závodu

Složení jury bude vyvěšeno v centru závodu.

Protesty

S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu.

Parkování

V obci dle pokynů pořadatele. Platí zákaz parkování mimo pořadatelem vyhrazená místa.

Školka

V místě shromaždiště bude k dispozici školka pro děti.

Poznámka

Doplňující a upřesňující informace průběžně na stránkách www.tretra.org v sekci Pořádáme.