Rozpis
Pražský žebříček Jevany 23. 09. 2012
KOB Tretra Praha

tento rozpis v PDF


Pražský svaz orientačních sportů, Na Děkance, Praha 4

R O Z P I S

závod Enacon Ligy (DH10-DH18),

závodu systému Ranking (DH21-, koeficient 1,00),
závodu žebříčku pražské a středočeské oblasti (DH12 až DH20)
závodu veteránského žebříčku (DH35 až DH75)

a veřejného a náborového závodu

Datum

23. 9. 2012 (neděle)

Místo

Jevany

Pořadatel

KOB Tretra Praha

Typ závodu

krátká trať

Vypsané kategorie

DH: -10, -12, -14, -16, -18, -20, -21L/K, -35, -45, -55, -65, -75

DH10L - liniová trať

HDR - trať pro děti s rodiči

P3 - náborová trať (3km), T4 - tréninková trať (4km)

 

Nasazování závodníků do kategorií DH21 se řídí Rankingem k 31. 7. 2012. Podkategorie H21L a D21L po 90 startujících, H21K a D21K  bez omezení. Držitelé lic. E, R a A (HD18-20), mohou startovat v podkategorii L i nad uvedený počet, je-li to technicky možné. V případě počtu přihlášených do obou podkategorií L i K nižšího než 100 mohou být podkategorie sloučeny.

Průběh závodu

Závod probíhá podle Soutěžního řádu soutěží pražské oblasti ČSOS.

Přihlášky

Do středy 19. září 2012 23:59:59 pomocí internetového přihláškového systému Hanácké oblasti  (www.obhana.cz/prihlasky.asp), neregistrovaní závodníci se mohou hlásit e-mailem na adresu: vita zavináč tretra.org. Přihláška e-mailem musí obsahovat: kategorii, příjmení, jméno. Není-li číslo SI uvedeno v přihlášce a není-li ani v registrační databázi ČSOS, předpokládá se, že závodník čip nevlastní a požaduje jeho zapůjčení. Závodníci s neúplnými údaji nemusí být zařazeni do startovní listiny soutěžních kategorií. Přihláška zaslaná e-mailem je platná po obdržení odpovědi.

Přihlášky po tomto termínu budou přijímány pouze za zvýšené startovné a podle možností pořadatele.

Dohlášky v den konání závodu pouze omezeně za zvýšený vklad, kromě kat. DH10, DH10L, HDR a náborové trati, které budou přijímány i na místě bez zvýšení vkladu.

Pořadatelé

Ředitel závodu  Petr Šebesta

Hlavní rozhodčí  Michal Hodek

Stavitel tratí             Jakub Makovský

Vklady

Budou vybírány při prezentaci na základě přihlášky souhrnně za celý oddíl.

 

vklad

zvýšený vklad

DH10, DH10L, HDR, P3

50 Kč

50 Kč

DH -12, -14, -65, -75

50 Kč

70 Kč

ostatní

90 Kč

130 Kč

Půjčovné čipu SI

20 Kč*

20 Kč*

*platí pro členy registrované v ČSOS, u ostatních bude vybírána záloha 700 Kč.

Změny ve startovní listině v rámci oddílu a kategorie 10 Kč dle možností pořadatele.

Vklad při protestech je 200 Kč.

Prezentace

V místě shromaždiště od 9:30 do 10:30.

Shromaždiště

Restaurace Na Statku v Jevanech (Náměstí 327, Jevany).

Start

Intervalový, 00 = 11:00 hod.

Mapa

1:10 000, E = 5m, stav léto 2012, mapovali Michal Hodek, Vítězslav Zajíc, Kateřina Zamazalová, mapový klíč ISOM2000, rozměr A4, mapa nebude vodovzdorně upravena.

Systém ražení

SportIdent

Terén

Mírně svažitý dobře průběžný les s množstvím kamenných i vegetačních detailů.

Předpokládané časy vítězů

Podle platného soutěžního řádu PSOS.

Protesty

Protesty proti oficiálním výsledkům je možno poslat na adresu

KOB Tretra Praha, Střížkovská 549, Praha 9, 190 00.

Shromaždiště – start

Do 1 km od shromaždiště, modro-bílé fáborky.

Cíl – shromaždiště

Do 1 km od shromaždiště, značeno červenými fáborky.

Parkování

V obci dle pokynů pořadatele. Platí přísný zákaz parkování mimo pořadatelem vyhrazená místa. Bude vybíráno parkovné 20 Kč/auto, autobusy budou bez poplatku.

Poznámka

Doplňující a upřesňující informace průběžně na stránkách www.tretra.org v sekci Pořádáme.