Pokyny
SmartMaps Cup 28. 10. 2009
KOB Tretra Praha
Tyto pokyny v pdf

Pražský svaz orientačního běhu, Na Děkance, Praha 4


P O K Y N Y

závod SmartMaps Cupu (DH12-DH21),

závodu systému Ranking (DH21-, koeficient 1,00),
závodu žebříčku pražské a středočeské oblasti (DH12 až DH20)
a závodu veteránského žebříčku (DH35 až DH75),

veřejného a náborového závodu

Datum

28. 10. 2009 (středa)

Místo

Stará Huť u Dobříše

Pořadatel

KOB Tretra Praha

Typ závodu

krátká trať, intervalový start, předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu PSOB pro odpovídající typ závodu.

Vypsané kategorie

DH: -10, -12, -14, -16, -18, -20, -21L/K, -35L/K, -45L/K, - 55, -65, -75

DH10L - liniová trať

HDR - trať pro děti s rodiči

P3 - náborová trať (3km), T4 - tréninková trať (4km)Z důvodů malého počtu závodníků byly sloučeny následující kategorie:
H45K a H45L byly sloučeny do kategorie H45L
D65 a D55 byly sloučeny do kategorie D55
H75 a H65 byly sloučeny do kategorie H65

Pořadatelé

Ředitel závodu Vítězslav Zajíc

Hlavní rozhodčí Michal Hodek

Stavitel tratí Vítězslav Zajíc

Prezentace

V místě shromaždiště od 9:30 do 10:30.

Shromaždiště

ZŠ ve Staré Huti.

Start a cíl, limit

Start 00 = 11:00 hod., po modrobílých fáborkách, cesta bude značena ze shromaždiště. Vzdálenost 1300 m, na startu bude stan pro odložení věcí (věci nebudou hlídány).


Cíl je vzdálen 300 m od startu, cesta z cíle vede přes start. Mapy se nebudou v cíli vybírat (prosíme závodníky, aby dodržovali pravidla fair play). Časový limit 75 min pro všechny kategorie, uzávěrka cíle je ve 14:45.

Mapa

Ježibaba 1:10 000, E = 5m, stav jaro 2007 (v mapě jsou zakreslené nové oplocenky), mapovali Michal Hodek, Jan Sládek, Vítězslav Zajíc, mapový klíč ISOM2000, rozměr A4, mapa nebude vodovzdorně upravena.

Systém ražení

Bude použit elektronický způsob ražení kontrol SportIdent.
Zkontrolujte si číslo čipu ve startovní listině. Případné nesrovnalosti nahlaste na prezentaci. Ve startovním koridoru je závodník povinen provést vymazání dat z čipu a kontrolu vymazání. Při poruše elektronického ražení razí závodníci do mapy klasickými kleštěmi do políček "R". Mapu s náhradním ražením pak odevzdají rozhodčímu v cíli, který ji označí jménem závodníka a oddílem. Mapu si po kontrole závodník vyzvedne na prezentaci.
Po doběhu do cíle je závodník povinen nechat si neprodleně vyčíst čip (vyčítání v místě shromaždiště).

Popisy kontrol

Budou k dispozici na shromaždišti.

Terén

Rovinatý dobře průběžný les, uprostřed lesa se nachází otevřený prostor s vysokým podrostem. Množství vegetačních a místy i terénních detailů.

Občerstvení

Voda se šťávou na shromaždišti.

WC

Na shromaždišti v ZŠ.

Výsledky a první pomoc

První pomoc v cíli, vyhlášení výsledků pro kategorie dětí, žactva a HD16 na shromaždišti cca ve 15:00 hodin.

Jury závodu

Složení jury bude vyvěšeno v centru závodu.

Protesty

S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu.

Parkování

V obci dle pokynů pořadatele. Platí přísný zákaz parkování mimo pořadatelem vyhrazená místa. Bude vybíráno parkovné 20 Kč/auto, autobusy budou bez poplatku.

Školka

V místě shromaždiště bude k dispozici školka pro děti.

Poznámka

Doplňující a upřesňující informace průběžně na stránkách www.tretra.org. Pokud máte dotaz, pište na vita@tretra.org.V Praze dne 22. října 2009 Vítězslav Zajíc, ředitel závodu