Rozpis
SmartMaps Cup 28. 10. 2009
KOB Tretra Praha

Tento rozpis v pdf

Pražský svaz orientačního běhu, Na Děkance, Praha 4


R O Z P I S

závod SmartMaps Cupu (DH12-DH21),

závodu systému Ranking (DH21-, koeficient 1,00),
závodu žebříčku pražské a středočeské oblasti (DH12 až DH20)
a závodu veteránského žebříčku (DH35 až DH75),

veřejného a náborového závodu

Datum

28. 10. 2009 (středa)

Místo

Stará Huť u Dobříše

Pořadatel

KOB Tretra Praha

Typ závodu

krátká trať

Vypsané kategorie

DH: -10, -12, -14, -16, -18, -20, -21L/K, -35L/K, -45L/K, -55, -65, -75

DH10L - liniová trať

HDR - trať pro děti s rodiči

P3 - náborová trať (3km), T4 - tréninková trať (4km)


Nasazování závodníků do kategorií DH21 se řídí soutěžním řádem systému HSH Ranking. Podkategorie H21L a D21L po 90 startujících, H21K a D21K bez omezení. Držitelé lic. E, R a A (HD18-20), mohou startovat v podkategorii L i nad uvedený počet, je-li to technicky možné. V případě počtu přihlášených do obou podkategorií L i K nižšího než 100 mohou být podkategorie sloučeny.

Průběh závodu

Závod probíhá podle Soutěžního řádu soutěží pražské oblasti ČSOB.

Přihlášky

Do pátku 23. října 2009 23:59:59 pomocí internetového přihláškového systému Hanácké oblasti (www.obhana.cz/prihlasky.asp), výjimečně e-mailem na adresu: zajicvita@atlas.cz. Přihláška e-mailem musí obsahovat: kategorii, registrační kód ČSOB, číslo průkazu SI, příjmení, jméno, licenci. Není-li číslo SI uvedeno v přihlášce a není-li ani v registrační databázi ČSOB, předpokládá se, že závodník čip nevlastní a požaduje jeho zapůjčení. Závodníci s neúplnými údaji nemusí být zařazeni do startovní listiny soutěžních kategorií. Přihláška zaslaná je platná po obdržení odpovědi. Přihlášku za celý oddíl označte v e-mailu jako předmět: "Přihláška, zkratka oddílu" a posílejte výhradně v povinném formátu ČSOB (v textu e-mailu nebo jako přílohu TXT). Přihlášky ve formátu DOC, RTF, XLS, apod. jsou nepřípustné a budou vráceny odesilateli k přepracování! Dohlášky v den konání závodu pouze omezeně za zvýšený vklad, kromě kat. DH10, DH10L, HDR, náborové a tréninkové trati, které budou přijímány i na místě bez zvýšení vkladu.

Pořadatelé

Ředitel závodu Vítězslav Zajíc

Hlavní rozhodčí Michal Hodek

Stavitel tratí Vítězslav Zajíc

Vklady

Budou vybírány při prezentaci na základě přihlášky souhrnně za celý oddíl.


vklad

zvýšený vklad

DH10, DH10L, HDR, P3, T4

40 Kč

40 Kč

DH -12, -14, -65, -75

40 Kč

70 Kč

ostatní

90 Kč

130 Kč

Půjčovné čipu SI

20 Kč*

20 Kč*

*platí pro členy registrované v ČSOB, u ostatních bude vybírána záloha 700 Kč.

Změny ve startovní listině v rámci oddílu a kategorie 5 Kč dle možností pořadatele.

Vklad při protestech je 200 Kč.

Prezentace

V místě shromaždiště od 9:30 do 10:30.

Shromaždiště

ZŠ ve Staré Huti.

Start

Intervalový, 00 = 11:00 hod.

Mapa

1:10 000, E = 5m, stav jaro 2007, mapovali Michal Hodek, Jan Sládek, Vítězslav Zajíc, mapový klíč ISOM2000, rozměr A4, mapa nebude vodovzdorně upravena.

Systém ražení

SportIdent

Terén

Rovinatý dobře průběžný les, uprostřed lesa se nachází otevřený prostor s vysokým podrostem. Množství vegetačních a místy i terénních detailů.

Předpokládané časy vítězů

Podle platného soutěžního řádu PSOB.

Shromaždiště – start

Do 1,5 km od shromaždiště, modro-bílé fáborky.

Cíl – shromaždiště

Bude v blízkosti startu, značeno červenými fáborky.

Parkování

V obci dle pokynů pořadatele. Platí přísný zákaz parkování mimo pořadatelem vyhrazená místa. Bude vybíráno parkovné 20 Kč/auto, autobusy budou bez poplatku.

Poznámka

Doplňující a upřesňující informace průběžně na stránkách www.tretra.org. Pokud máte dotaz, pište na zajicvita@atlas.cz.V Praze dne 3. září 2009 Vítězslav Zajíc, ředitel závodu