Pokyny
Pražský žebříček Jevany 13. 04. 2014
KOB Tretra Praha

Pražský svaz orientačních sportů, Na Děkance, Praha 4

P O K Y N Y

závodu systému Ranking (DH21-, koeficient 1,00),
závodu
Manufaktura pražského žebříčku

a žebříčku středočeské oblasti (DH12 až DH18),
závodu veteránského žebříčku (DH35 až DH75)

a veřejného a náborového závodu

Datum 13. 4. 2014
Místo Jevany
Pořadatel KOB Tretra Praha
Typ závodu krátká trať
Vypsané kategorie DH: -10, -12, -14, -16, -18, -21L/K, -35, -45, -55, -65, -75,
DH10L - liniová trať,
HDR - trať pro děti s rodiči,
P3 - náborová trať (3km),
T4 - tréninková trať (4km)
Pořadatelé Ředitel závodu Vítězslav Zajíc
Hlavní rozhodčí Michal Hodek
Stavitel tratí Vítězslav Zajíc
Prezentace V místě shromaždiště od 9:30 do 10:30.
Shromaždiště Restaurace Na Statku v Jevanech (Náměstí 327, Jevany).
Parkování V obci dle pokynů pořadatele. Platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ parkování mimo pořadatelem vyhrazená místa, ZEJMÉNA NA TRAVNATÝCH PLOCHÁCH PŘED DOMY A PŘED VJEZDY. Nebude vybíráno parkovné (změna oproti rozpisu).
Start a cíl, limit Start 00 = 11:00 hod., po modrobílých fáborkách, cesta bude značena ze shromaždiště. Vzdálenost 2000 m.
Kategorie P3 a HDR startují použitím startovací krabičky kdykoli do startu 90 = 12:30 podle pokynů startéra.


Cíl je vzdálen 1000 m, cesta bude značena červenými fáborky. Mapy nebudou v cíli vybírány, prosíme závodníky o dodržení principu fair play. Časový limit je 75 min pro všechny kategorie.
Mapa Aldašín – východ, 1:10 000, E = 5m, stav leden 2014, mapovali Michal Hodek, Vítězslav Zajíc, Kateřina Zamazalová, mapový klíč ISOM2000, rozměr A4, mapa nebude vodovzdorně upravena. V případě špatného počasí budou na startu k dispozici obaly.
Systém ražení Bude použit elektronický způsob ražení kontrol SportIdent. Zkontrolujte si číslo čipu ve startovní listině. Případné nesrovnalosti nahlaste na prezentaci. Ve startovním koridoru je závodník povinen provést vymazání dat z čipu a kontrolu vymazání. Při poruše elektronického ražení razí závodník do mapy klasickými kleštěmi do políček "R". Mapu s náhradním ražením pak odevzdá rozhodčímu v cíli, který ji označí jménem závodníka a oddílem. Mapu si po kontrole závodník vyzvedne na prezentaci. Po doběhu do cíle je závodník povinen nechat si neprodleně vyčíst čip (vyčítání bude v místě shromaždiště).
Popisy kontrol Budou k dispozici na shromaždišti.
Terén Mírně svažitý les s množstvím kamenných i vegetačních detailů.
První pomoc Zdravotník v cíli.
Občerstvení Voda se šťávou, 200 m za cílem.
WC Na shromaždišti v restauraci. U startu WC nebude, prosíme závodníky, aby neznečišťovali les.
Vyhlášení vítězů Vyhlášení vítězů pro kategorie dětí, žactva a dorostu proběhne na shromaždišti cca v 15:00 hod.
Jury závodu Kovář Miroslav (SJC), Jan Procházka (PGP), Milan Borovička (FSP)
Dětská školka Na shromaždišti bude k dispozici školka pro odložení dětí.
Poznámka Doplňující a upřesňující informace průběžně na stránkách www.tretra.org v sekci Pořádáme.
Upozornění Všechny tratě mají povinný odběh od kontroly č. 44 k pořadateli hlídanému přeběhu přes silnici třetí třídy. Všichni závodníci závodí na vlastní nebezpečí.
Sponzoři závodu
Manufaktura R ALKOM SECURITY a.s. www.alkom.cz   Zabezpečení rodinných domů a bytů.