Rozpis
Pražský žebříček Jevany 13. 04. 2014
KOB Tretra Praha

Pražský svaz orientačních sportů, Na Děkance, Praha 4

R O Z P I S

závodu systému Ranking (DH21-, koeficient 1,00),
závodu
Manufaktura pražského žebříčku

a žebříčku středočeské oblasti (DH12 až DH18),
závodu veteránského žebříčku (DH35 až DH75)

a veřejného a náborového závodu

Datum 13. 4. 2014
Místo Jevany
Pořadatel KOB Tretra Praha
Typ závodu krátká trať
Vypsané kategorie DH: -10, -12, -14, -16, -18, -21L/K, -35, -45, -55, -65, -75,
DH10L - liniová trať,
HDR - trať pro děti s rodiči,
P3 - náborová trať (3km),
T4 - tréninková trať (4km)

Nasazování závodníků do kategorií DH21 se řídí Rankingem k 28. 2. 2014. Podkategorie H21L a D21L po 90 startujících, H21K a D21K bez omezení. Držitelé lic. E, R a A (HD18-20), mohou startovat v podkategorii L i nad uvedený počet, je-li to technicky možné. V případě počtu přihlášených do obou podkategorií L i K nižšího než 100 mohou být podkategorie sloučeny.
Průběh závodu Závod probíhá podle Soutěžního řádu soutěží pražské oblasti ČSOS.
Přihlášky Do pondělí 7. dubna 2014 23:59:59 pomocí internetového přihláškového systému ORIS (oris.orientacnisporty.cz), neregistrovaní závodníci se mohou hlásit e-mailem na adresu: vita zavináč tretra.org. Přihláška e-mailem musí obsahovat: kategorii, příjmení, jméno. Není-li číslo SI uvedeno v přihlášce a není-li ani v registrační databázi ČSOS, předpokládá se, že závodník čip nevlastní a požaduje jeho zapůjčení. Závodníci s neúplnými údaji nemusí být zařazeni do startovní listiny soutěžních kategorií. Přihláška zaslaná e-mailem je platná po obdržení odpovědi.

Přihlášky po tomto termínu budou přijímány pouze za zvýšené startovné a podle možností pořadatele.

Dohlášky v den konání závodu pouze omezeně za zvýšený vklad, kromě kat. DH10, DH10L, HDR a náborové trati, které budou přijímány i na místě bez zvýšení vkladu.

Pořadatelé Ředitel závodu Vítězslav Zajíc
Hlavní rozhodčí Michal Hodek
Stavitel tratí Vítězslav Zajíc
Vklady Vklady jsou přijímány buď převodem nebo na prezentaci, souhrnně za celý oddíl. Platby převodem posílejte na účet 4002236031/0100, jako variabilní symbol uveďte 1111xxxx, kde xxxx je číslo oddílu v adresáři ČSOS, a pokud možno, do poznámky uveďte název oddílu. Platby posílejte do středy 9. 4. 2013, při pozdější platbě si vemte doklad o zaplacení na prezentaci.
vklad zvýšený vklad
DH10, DH10L, HDR, P3 50 Kč 50 Kč
DH -12, -14, -65, -75 50 Kč 70 Kč
ostatní 90 Kč 130 Kč
Půjčovné čipu SI 20 Kč* 20 Kč*
*platí pro členy registrované v ČSOS, u ostatních bude vybírána záloha 700 Kč. Změny ve startovní listině v rámci oddílu a kategorie 10 Kč dle možností pořadatele. Vklad při protestech je 200 Kč.
Prezentace V místě shromaždiště od 9:30 do 10:30.
Shromaždiště Restaurace Na Statku v Jevanech (Náměstí 327, Jevany).
Start Intervalový, 00 = 11:00 hod.
Mapa Aldašín – východ, 1:10 000, E = 5m, stav leden 2014, mapovali Michal Hodek, Vítězslav Zajíc, Kateřina Zamazalová, mapový klíč ISOM2000, rozměr A4, mapa nebude vodovzdorně upravena.
Systém ražení SportIdent
Terén Mírně svažitý dobře průběžný les s množstvím kamenných i vegetačních detailů.
Předpokládané časy vítězů Podle platného soutěžního řádu PSOS.
Protesty Protesty proti oficiálním výsledkům je možno poslat na adresu KOB Tretra Praha, Střížkovská 549, Praha 9, 190 00.
Shromaždiště – start Do 2,5 km od shromaždiště, modro-bílé fáborky.
Cíl – shromaždiště Do 1 km od shromaždiště, značeno červenými fáborky.
Parkování V obci dle pokynů pořadatele. Platí přísný zákaz parkování mimo pořadatelem vyhrazená místa. Bude vybíráno parkovné 20 Kč/auto, autobusy budou bez poplatku.
Dětská školka Na shromaždišti bude k dispozici školka pro odložení dětí.
Poznámka Doplňující a upřesňující informace průběžně na stránkách www.tretra.org v sekci Pořádáme.
Sponzor
Manufaktura R ALKOM SECURITY a.s. www.alkom.cz   Zabezpečení rodinných domů a bytů.